CrossFire Life Transformation (CLT)

Vorming op Vrydae

“U self het my diepste wese gemaak, my in die moederskoot gevorm.” – Psalm 139:13

“want ons is God se handewerk. Hy het ons gemaak dat ons die goeie werke wat Hy vir ons bestem het, kan uitlewe. – Efesiërs 2:10

God het jou dus gevorm voor die dag van jou geboorte. Maar dit is nie die einde van jou vorming nie … God wil jou vandag, môre, elke dag in jou lewe vorm. Is jy bereid om jou op nuwe maniere tot Sy eer te laat vorm? Dit is waaroor Vorming-op-Vrydag gaan … om gevorm te word tot ‘n beter volgeling van Christus: spesifiek binne die ruimte van `n kitsgesin.

x

Wil jy graag 'n verskil maak?

CrossFire LewensTransformasie is tans besig om ‘n splinternuwe kursus saam te stel om mense wat in Kitsgesinne leef (gesinne wat hersaamgestel is) te bemoedig en bemagtig. Dit sal ‘n kwaliteit teks- en video-gebaseerde produk wees wat deur individue, gesinne en gemeentes gebruik kan word. Luister hoe jy tot hierdie projek ‘n bydrae kan maak.